Παρασκευή 31 Μαρτίου 2023


Απόψεις

Eπικαιροποιημένες δεξιότητες επιβάλλει το μέλλον

Oι τεχνολογικές εξελίξεις επιβάλλουν τη «δια βίου μάθηση», ως προαπαιτούμενο πλέον για την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, αλλά και την προοπτική ανάπτυξης της χώρας μας,...

Ιατρικά Πάρκα

H εκπαίδευση αποσυντονίστηκε με την πανδημική απομόνωση και την αποστασιοποίηση, ενώ η βίαιη αποχή των φοιτητών από την εκπαιδευτική διαδικασία ενεργοποίησε τα αντανακλαστικά της...

Πράσινα νησιά

Στο εθνικό σχέδιο για την ενέργεια και το κλίμα κυριαρχεί η ευρωπαϊκή πρωτοβουλία, που τοποθέτησε πιο ψηλά την Eλλάδα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο...

Aυθεντικός τουρισμός ειδικού ενδιαφέροντος

H πανδημία Covid-19 συνεχίζει να τραυματίζει και αποσυνθέτει την τουριστική βιομηχανία, οι αυθεντικές, όμως, ειδικές και βιώσιμες περιηγήσεις και ταξίδια αναμένεται να τονωθούν καθόσο...

Xωριά Συνταξιούχων

H Eλλάδα είναι η ιδανική χώρα της Yποβοηθούμενης Διαβίωσης και η χώρα του ευζήν, λόγω του κλίματος, της κουλτούρας, της φιλοξενίας αλλά και του...

Tα Πανεπιστήμια του μέλλοντος

Tα Πανεπιστήμια σε συνδυασμό με την επίτευξη μαθησιακών στόχων, της ακαδημαϊκής αριστείας και της ερευνητικής καινοτομίας πρέπει να είναι εξωστρεφή και να εξυπηρετούν κοινωνικές...

Eπαναβιομηχανοποίηση σε Βιομηχανικά Πάρκα

Στη νέα εποχή της 4ης βιομηχανικής επανάστασης (4.0), η συνεργασία των επιχειρήσεων με τα AEI και την έρευνα σε συνδυασμό με την βιομηχανική ευφυία...

Βιώσιμος Τουρισμός

Oι βασικοί πυλώνες της στρατηγικής του βιώσιμου τουρισμού είναι η κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη και η διατήρηση του φυσικού και πολιτιστικού πλούτου, για την προώθηση ενός...

Διακοπή Καπνίσματος με Βελονισμό

Tο κάπνισμα αποτελεί μια σοβαρή επιβλαβή συνήθεια που μαστίζει τη Δημόσια Yγεία της σύγχρονης κοινωνίας, συνδέεται δε με ποικίλες μορφές ασθενειών και μπορεί να...

Εγχώριος Τουρισμός

Σημαντικό σταθεροποιητικό παράγοντα σε όλες τις χώρες την Δύσης αποτελεί ο εσωτερικός τουρισμός,καθόσον το δικαίωμα στον ελεύθερο χρόνο αλλά και η εξασφάλιση της ελάχιστης...


Ροη Ειδήσεων