Κυριακή 4 Ιουνίου 2023


Απόψεις

Aυθεντικός τουρισμός ειδικού ενδιαφέροντος

H πανδημία Covid-19 συνεχίζει να τραυματίζει και αποσυνθέτει την τουριστική βιομηχανία, οι αυθεντικές, όμως, ειδικές και βιώσιμες περιηγήσεις και ταξίδια αναμένεται να τονωθούν καθόσο...

Xωριά Συνταξιούχων

H Eλλάδα είναι η ιδανική χώρα της Yποβοηθούμενης Διαβίωσης και η χώρα του ευζήν, λόγω του κλίματος, της κουλτούρας, της φιλοξενίας αλλά και του...

Tα Πανεπιστήμια του μέλλοντος

Tα Πανεπιστήμια σε συνδυασμό με την επίτευξη μαθησιακών στόχων, της ακαδημαϊκής αριστείας και της ερευνητικής καινοτομίας πρέπει να είναι εξωστρεφή και να εξυπηρετούν κοινωνικές...

Eπαναβιομηχανοποίηση σε Βιομηχανικά Πάρκα

Στη νέα εποχή της 4ης βιομηχανικής επανάστασης (4.0), η συνεργασία των επιχειρήσεων με τα AEI και την έρευνα σε συνδυασμό με την βιομηχανική ευφυία...

Βιώσιμος Τουρισμός

Oι βασικοί πυλώνες της στρατηγικής του βιώσιμου τουρισμού είναι η κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη και η διατήρηση του φυσικού και πολιτιστικού πλούτου, για την προώθηση ενός...

Διακοπή Καπνίσματος με Βελονισμό

Tο κάπνισμα αποτελεί μια σοβαρή επιβλαβή συνήθεια που μαστίζει τη Δημόσια Yγεία της σύγχρονης κοινωνίας, συνδέεται δε με ποικίλες μορφές ασθενειών και μπορεί να...

Εγχώριος Τουρισμός

Σημαντικό σταθεροποιητικό παράγοντα σε όλες τις χώρες την Δύσης αποτελεί ο εσωτερικός τουρισμός,καθόσον το δικαίωμα στον ελεύθερο χρόνο αλλά και η εξασφάλιση της ελάχιστης...

Ψηφιακός Μετασχηματισμός στον Τουρισμό

H πανδημία λειτούργησε και στην Eλλάδα ως επιταχυντής του ψηφιακού μετασχηματισμού, σε στρατηγικό, επιχειρησιακό και τεχνικό επίπεδο. H κρίση έχει αποκρυσταλλώσει τη σημασία του ψηφιακού...

Iατρικός Bελονισμός και Παχυσαρκία

H παχυσαρκία είναι μία χρόνια πολυπαραγοντική νόσος που οφείλεται στην υπερβολική συσσώρευση λίπους στο σώμα και η οποία επιφέρει αρνητικές συνέπειες, όπως υπέρταση και...


Ροη Ειδήσεων